Cost Effective, Lightweight (Wood, Plastic and Metal) Underground Construction

Jump to the Translation in Romanian

We are seeking partners for applying and developing our patent application No. A/00658/19.09.2016 OSIM Romania related to an Underground Construction made up of wooden pillars and beams, waterproofing resin fiberglass reinforced exterior (thin, corrugated) structural walls and metal connecting elements. It has applicability either for the basements of lightweight buildings or for underground houses, to the depth of approximate 3 meters (1 level).

The pillars and beams are interlocked and embedded within each other by tightening screws through the metal connecting elements. The outer wall is embedded in the beam (up top) and in the concrete screed (down below), all the components taking the lateral thrust force of the earth. These embedding ensures lower stress in the entire structure, thus a reduction of necessary material, and also a fast installation.

project-house2

COST: Estimated (final) cost in Romania, from 150 Euro / square meter. Our team can also ensure the authorized design according to the EU codes.

ADVANTAGES: On one hand, less common for an underground construction, this solution uses mainly wood, a natural material, available in many (even remote, isolated) places on earth. On the other hand, it avoids having the wood in direct contact with the moisture of the earth or of the concrete foundations, without the risk of contamination with fungi. The structural resin exterior wall ensures waterproofing protection, without other insulation. Meanwhile, the material is a cheap, light, resistant, and easily transportable material. Similarly for the metal elements, that are previously manufactured in a locksmith workshop. These aspects combine the advantages of an underground construction (energy efficiency, protection from exterior factors: wind, rain, noise, heat, cold) with the possibility to build it rapidly, cheaply, and mainly with local resources (wood). This structure can be also used for above ground pools and underground ones, if provided with two plastic structural walls, one facing the earth and the other one facing the water.

OUR PROPOSAL: We can contribute with the design of the structural part (wood, plastic foundation, basement, pool or underground house) for any architectural project, suitable for this approach.

Construcţie Subterană Uşoară (din Lemn, Plastic şi Metal) cu Cost Redus

Cautăm parteneri pentru aplicarea şi dezvoltarea Cererii de brevet No. A/00658/19.09.2016 OSIM, referitoare la construcţii subterane cu stâlpi şi grinzi din lemn, pereţi exteriori hidroizolanţi din ondulină (fibră de sticlă) şi elemente de legătură metalice. Are aplicabilitate la subsoluri pentru construcţii uşoare (din lemn) sau case subterane independente, până la adâncimi de circa 3 metri (1 nivel).

Stâlpii şi grinzile din lemn sunt solidarizate şi încastrate reciproc prin strângere cu şuruburi de elementele de legătură metalice. Peretele exterior este încastrat superior în grindă şi inferior în radierul de beton armat, conlucrând toate la preluarea împingerii laterale a pământului. Aceste incastrări asigură o stare de solicitare mai redusă în întreaga structură, implicit consumuri de material reduse, dar şi un montaj rapid.

COST: estimativ la cheie (în România) de la 150 Euro / metru patrat. Asigurăm şi PROIECTARE AUTORIZATĂ conform Eurocoduri.

AVANTAJE: Pe de o parte, mai puţin obişnuit pentru construcţiile subterane, această soluţie utilizează în principal lemnul, un material disponibil în multe locuri, chiar depărtate şi izolate. Pe de altă parte este evitat contactul direct al lemnului cu umezeala din pământ sau din fundaţiile de beton, eliminând riscul de contaminare cu fungi. Peretele structural exterior din ondulină (fibră de sticlă) asigură şi hidroizolarea, fără mijloace suplimentare. În acelaşi timp, materialul este ieftin, uşor, rezistent şi facil transportabil. Similar şi elementele metalice, în prealabil fabricate într-un simplu ateler de lăcătuşerie. Aceste aspecte fac să poată fi sinergizate avantajele unei construcţii subterane (eficienţă energetică, protecţie faţă de factorii exteriori: vânt, ploaie, zgomot, căldură, frig) cu posibilitatea de a o realiza rapid, ieftin şi în principal cu resurse locale (lemn). Totodată, o astfel de structură poate fi utilizată la piscine supraterane şi respectiv subterane, dacă este prevăzută cu doi pereţi structurali din plastic, unul înspre taluzul de pământ, celălalt spre apa din piscină.

PROPUNEREA NOASTRĂ: Putem contribui cu partea de proiectare structurală (pentru fundaţiile, subsolurile, piscinele din lemn şi material plastic sau o casă subterană) la orice proiect de arhitectură care se pretează la o astfel de abordare.

1 Comment
 • Please contact me at iPrefab Global Ltd., regarding your sub-level system.
  Our steel-frame prefabricated structures are for all building elements above ground, but for clients with any sub-levels, it is possible your system could be of interest / applied.
  Thank you.
  David Anthony
  CEO
  iPrefab Global Ltd

Leave a Comment